IMG_2771

Viac ako 30 rokov neznámy osud sovietskeho dôstojníka

Viac ako tridsať rokov bol neznámy osud sovietskeho dôstojníka, ktorý koncom októbra 1944 padol na okraji obce Kapišová v Údolí smrti. Bola to náhoda, keď sa jedného dňa v roku 1972 dvaja chlapci hrali pri potoku Kapišovka. Pri hrabaní zeminy našli ľudskú kostru, pri ktorej bol Rad Červenej hviezdy s číslom a gardový odznak „Gvardia“. Tento nález doniesli historikovi Jozefovi Rodákovi do Dukelského múzea. Ten ho zaradil do zbierok múzea. Múzeum sa po určitom čase začalo zaujímať, komu patrí toto vysoké sovietske vyznamenanie a obrátilo sa na Veľvyslanectvo Sovietskeho zväzu v Prahe. Za krátky čas prišla odpoveď: „Podľa archívnych údajov Ministerstva obrany ZSSR bol Radom červenej hviezdy číslo 352230 vyznamenaný Pavel Andrejevič Tolsteľ, narodený v roku 1913.“

V roku 1979 boli jeho telesné pozostatky prenesené ku dvom symbolickým tankom na začiatku dediny, ktoré sú súčasťou skanzenu Dukelského múzea. Tu mu svidnícki zväzáci postavili náhrobný pomník. Pri slávnostnom odhalení pomníka bol prítomný aj jeho brat Michal s manželkou.

 

Úryvok z knihy Vojnová minulosť zaviata časom, autor: Jozef Rodák.

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play