20170410_122230

72. výročie ukončenia II. svetovej vojny

8. mája 1945 bol ukončený najväčší konflikt v dejinách ľudstva. Pri tejto príležitosti nezisková organizácia Dukla Destination zorganizovala oslavy Dňa víťazstva nad fašizmom. Podujatie sa začalo pri pamätníku sovietskej armády vo Svidníku, kde sa prítomní poklonili padlým vojakom. Následne bola pravoslávnym duchovným odslúžená panychída. Prítomní sa presunuli do Domu kultúry, kde sa konala slávnostná akadémia.

Zobrazuje sa DSC_7292.JPG

V programe zazneli známe piesne, ktoré sprevádzali vojakov v čase vojny, ako pieseň „Stepom, stepom“, ktorú zaspievala Evelina Hvaťová, alebo pieseň „V zemľanke“ v podaní Márie Labikovej a Anny Vaňkovej, taktiež zaznela nádherná pieseň „Sinij platoček“ v podaní Haliny Mivkaničovej. Z pódia odznela aj báseň „Krvavé sonety“, ktorú predniesol Ján Uhrík a diváci si mali možnosť vypočuť aj niekoľko vojnových príbehov o tom, ako vojnu videli ženy. To si pripravili recitátorky Oxana Chavková, Ľudmila Ražina, A. Vaňková a M. Labiková. Nechýbali ani inštrumentálne skladby v podaní ZUŠ zo Svidníka, vojenský tanec SZUŠ zo Stropkovaa a v závere potešili „Modlitbou za Slovensko“ žiaci zo ZŠ Karpatská.

Zobrazuje sa DSC_7302.JPG Zobrazuje sa DSC_7390.JPG

Ján Hirčko, zakladateľ Dukla Destination a spoluorganizátor osláv zdôrazňuje, že predovšetkým v tejto dobe je nutné pripomínať si udalosti našej histórie. „Je dôležité, aby sloboda a mier neboli len slová, pretože mnohí preto, aby sme mohli žiť práve v slobodnom svete a v mieri, položili svoje životy. Toto si jednoducho musíme vážiť. Ďakujem aj všetkým, ktorí sa podieľali pri organizovaní Slávnostnej akadémie a taktiež účinkujúcim, ktorí vystupovali bez nároku na honorár v čase pracovného voľna a takýmto spôsobom si uctili pamiatku hrdinov,“ skonštatoval Hirčko.

Zobrazuje sa DSC_7495.JPG                                         Zobrazuje sa DSC_7578.JPG

Na podujatí sa zúčastnil aj vojnový veterán, človek, ktorý bojoval v Karpatsko-duklianskej operácii, 92-ročný pán Ján Jurčišin z Vagrinca. Svojou prítomnosťou prišiel toto podujatie podporiť aj Prvý radca Veľvyslanectva Ruskej federácie na Slovensku Dmitrij Kovaľkov. Pri tejto príležitosti sa a apríli tohto roka v Bratislave stretli riaditeľ Dukla Destination Michal Iľkanin a Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Ruskej federácie v Slovenskej republike Alexey Leonidovič Fedotov. „Naše spoločné stretnutie hodnotím veľmi pozitívne. Pánovi veľvyslancovi som predstavil našu organizáciu, ktorá sa primárne venuje cestovnému ruchu, ale pravidelne usporadúva aj spomienkové podujatia na hrdinov, ktorí padli pri oslobodzovaní. Poukazujúc aj na to, že v našom meste máme pamätník, kde je pochovaných viac  ako 9000 vojakov, som skonštatoval, že nám naša spoločná história nie je ľahostajná. Približne v hodinovom rokovaní sme taktiež načrtli možnosti vzájomnej spolupráce v oblasti turizmu pod Duklou a dospeli sme k záveru, že tieto aktivity sú zmysluplné a majú veľký význam. Čo sa týka akadémie v Dome kultúry, som rád, že sa zišla skutočná partia ľudí, ktorým záleží na tých, ktorí umierali za nás. Všetkým, ktorí sa podieľali, patrí veľká vďaka“, povedal riaditeľ Michal Iľkanin.

Zobrazuje sa 20170410_122230.jpg

Zdroj: Mesačník DUKLA

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play