dobrjansky

Adolf Dobriansky

Adolf Dobriansky bol  jedným z najvýznamnejších predstaviteľov Rusínov 19. storočia. Môžeme ho definovať ako rusínskeho buditeľa, kultúrneho dejateľa, politika, cisárskeho dvorného radcu, banského a lesného inžiniera, reformátora a publicistu.

Tak ako Duchnoviča nazývame otcom Rusínov, podobne aj Dobrianskeho môžeme nazvať otcom Rusínskeho národného obrodenia, ktoré sa začalo v roku 1848. Dobriansky ako prvý vyslovil myšlienku jednoty a samostatnosti všetkých Rusínov. Pre túto ideu si mnoho vytrpel, bol prenasledovaný a nakoniec zomrel vo vyhnanstve, ďaleko od svojich blízkych …

… V jeseni 1900 začali Adolfovi Dobrianskemu ubúdať sily, preto k nemu prišla, z Čertižného, jeho manželka Eleonóra. Čím ďalej sa cítil slabšie, až nakoniec, v ranných hodinách dňa 19. marca 1901, zomrel. Na tretí deň 22. marca, bolo jeho telo naložené do vlaku a v sprievode pozostalej vdovy a mnohých slovanských študentov Innsbruckej univerzity prevezené na východ. Dňa 23. marca popoludní vlak dorazil do Medzilaboriec, kde príchod telesných ostatkov rusínskeho velikána už očakával národ spolu s duchovenstvom. Prítomní boli gréckokatolícki kňazi Irenej Chanat z Čertižného, Vladimír Rojkovič z Medzilaboriec a Pavol Stavrovský z Borova. Na medzilaboreckej stanici bola odslúžená prvá panychída za zomrelého Adolfa. Po nej nasledoval pohrebný sprievod cez Medzilaborce, Borov, Haburu až do Čertižného. Počas sprievodu sa spievali smútočné cirkevné piesne a na mnohých miestach sa čítalo sv. Evanjelium. Pre prípad možnej demonštrácie úrady nariadili pohotovosť miestnych žandárov. Našťastie k žiadnej demonštrácii nedošlo …

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play