Nižný Komarnik 3

Drevený chrám Ochrany Bohorodičky, Nižný Komárnik

Pôvodný gréckokatolícky drevený chrám v obci Nižný Komárnik bol postavený pravdepodobne v polovici 18. storočia. Tento drevený chrám počas prvej svetovej vojny vyhorel. Dnešný drevený chrám bol postavený v roku 1938 a je opätovne venovaný sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Presvätá Bohorodička ochraňuje našu zem. Jej ochrana je štítom proti útokom zlých duchov i proti nešťastiu. Bohorodička je nám pomocou pri našich dobrých skutkoch a v našom kresťanskom živote.

Kontakt: p. Ivan Jurčišin +421 940 383 060

Viac info:

Fotografie: