1 (9)

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Nižný Komárnik

Pôvodný gréckokatolícky drevený chrám v obci Nižný Komárnik bol postavený pravdepodobne v polovici 18. storočia. Tento drevený chrám počas prvej svetovej vojny vyhorel. Dnešný drevený chrám bol postavený v roku 1938 a je opätovne venovaný sviatku Presvätej Bohorodičky Ochrankyne. Presvätá Bohorodička ochraňuje našu zem. Jej ochrana je štítom proti útokom zlých duchov i proti nešťastiu. Bohorodička je nám pomocou pri našich dobrých skutkoch a v našom kresťanskom živote.

Kontakt: p. Jurčišin +421 940 383 060; p. Janek +421 54 759 32 27; Štefancová +421 5475 932 56

Viac info:

Fotografie:

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play