DCH Medvedie

Drevený chrám Sv. Veľkomučeníka Dimitrija Solúnskeho, Medvedie

Jeden z mála drevených chrámov patriacich pravoslávnej cirkvi sa zachoval v neveľkej obci Medvedie, ktorá sa rozprestiera na severnom úpätí Nízkych Beskýd v blízkosti poľskej hranice. Chrám zasvätený sv. Veľkomučeníkovi  Dimitrijovi Solúnskemu z roku 1939 má zaujímavú netypickú konštrukciu. Trojdielna stavba s krátkou svätyňou, širokou a vysokou loďou, v ktorej sú v dvoch úrovniach tri okná. Pod stĺpikovou vežou sa nachádza nie veľká predsieň. Nevídanou skutočnosťou v karpatských cerkvách vôbec je podpivničená veža. Zaujímavá je drevená konštrukcia ikonostasu z obdobia výstavby chrámu.  Trojpriestorový zrubový objekt osadený na vysokej kamennej podmurovke veriaci dodatočne omietli, čím takmer stratil charakteristický výraz drevenej stavby. Aj mnohé ďalšie stavebné zásahy necitlivým spôsobom zasiahli jeho pôvodnú architektúru, mierku i kompozíciu. Kovová krytá markíza nad vstupným schodiskom, interiér obložený plastovým obkladom a lesklá plechová krytina na stanových strechách a cibuľových vežičkách nedodávajú chrámu potrebnú estetickú kvalitu. Avšak, po dvoch desaťročiach je chrám opäť drevený, bolo odstránené plastové obloženie z jeho interiéru a vymenené okná. Vnútorný mobiliár pochádza z roku 1947.

Kontakt:  Pravoslávny farský úrad Krajná Porúbka: +421 904 119 714

Viac info:

Adresa:

Medvedie, Slovensko

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play