1 (4)

Drevený chrám Sv. Michala Archanjela UNESCO, Ladomirová

Drevený gréckokatolícky chrám v Ladomirovej patrí k architektonicky najhodnotnejším a najreprezentatívnejším chrámom východného obradu na Slovensku. Bol postavený v roku 1742 a zasvätený bol sv. archanjelovi Michalovi. Počas druhej svetovej vojny bola obec, fara a chrám značne poškodené, podobne ako aj niekoľko vzácnych ikon z ikonostasu. Následne sa vykonala oprava v roku 1946, ale už v roku 1957 bol chrám znova silno poškodený, tentoraz búrkou. Opravený bol v roku 1958.

 

Viac info:

Fotografie:

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play