DSC_1323

Pamätník Ludvíka Svobodu vo Svidníku

Na Námestí slobody vo Svidníku je umelecky stvárnený armádny generál Ludvík Svoboda v podobe sochy, aby každému pripomínala veľkosť jeho osobnosti, jeho lásku a pomoc kraju pod Duklou a zároveň je symbolom mieru a porozumenia medzi ľuďmi, ktorých armádny generál Ludvík Svoboda miloval. Socha je uliata z bronzu, váži dva a pol tony a je vysoká 4,2 m.

Generál L. Svoboda je dvojnásobným čestným občanom Svidníka. Obec Svidník mu udelila čestné občianstvo 21. 4. 1946 a neskôr mesto Svidník 6. 10. 1967. Počas frontových dní zabezpečoval pre civilné obyvateľstvo potraviny, vo vojenských kuchyniach sa dal najesť zúboženým, vyhladovaným deťom. V povojnových rokoch prikázal na našom území opravovať rozbité mosty a cesty, odminovávať úrodné polia, obnovovať život pod Duklou. Najväčším darom pre občanov bolo postavenie prvej barakovej nemocnice, neskôr novej modernej nemocnice, nesúcej jeho meno.

Viac info:

Fotografie:

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play