1 (1)

Podduklianske osvetové stredisko

Podduklianske osvetové stredisko (POS) je kultúrno-vzdelávacia inštitúcia s dlhoročnou tradíciou,  zriaďovateľom je Prešovský samosprávny kraj. Základným poslaním organizácie je vyhľadávať, ochraňovať, uchovávať a sprístupňovať kultúrne dedičstvo na úrovni amatérskej tvorby, prehlbovať vzťah ku kultúrnej identite národa, národnostných menšín, etnických skupín, vychovávať umením a k umeniu, rozvíjať záujmovú činnosť, ľudové remeslá, vzdelávať a napomáhať sociálnej prevencii. Zamestnanci POS vo Svidníku poskytujú bezplatnú odborno-poradenskú a metodickú pomoc profesionálnym i dobrovoľným pracovníkom kultúry, obciam a mestám, študentom, radi odovzdávajú svoje skúsenosti a podieľajú sa na spoluorganizovaní kultúrnych akcií.

Viac info:

Fotografie:

Adresa:

Sovietskych hrdinov 74, 089 01 Svidník, Slovensko

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play