1 (1)

Pomníky v areáli Duklianskeho bojiska

Tri pomníky, ktoré návštevníkom pripomínajú významné udalosti späté s priebehom bojov Karpatsko-duklianskej operácie sa nachádzajú v katastri obce Vyšný Komárnik, v blízkosti slovensko-poľskej štátnej hranice. Všetky tri sú neodmysliteľnou súčasťou národnej kultúrnej pamiatky Dukelské bojisko.

Prvým z nich je pomník v tvare puknutého srdca pripomínajúci tragickú smrť veliteľa 1. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, generála Jaroslava Vedrala-Sázavského, ktorý zahynul v priebehu bojov Karpatsko-duklianskej operácie pri výbuchu protitankovej míny. Pomník sa v smere od Svidníka nachádza na ľavej strane hlavnej cesty asi 150 metrov pred hraničným priechodom medzi Slovenskou a Poľskou republikou. Vybudovaný bol v roku 1967 takmer presne na tom istom mieste, kde auto s generálom Jaroslavom Vedralom-Sázavským nabehlo na protitankovú mínu.

Druhý pomník predstavuje plastika s názvom „Ruky ženistu“, ktorá v nadživotnej veľkosti znázorňuje ruky ženistu zneškodňujúceho nemeckú tanierovú protitankovú mínu. Pomník sa v smere od Svidníka nachádza na ľavej strane hlavnej cesty v bezprostrednej blízkosti slovensko-poľskej štátnej hranice. Pomník bol slávnostne odhalený v roku 1967, pričom bol postavený na pamiatku československým ženistom, ktorí zahynuli v priebehu bojov Karpatsko-duklianskej operácie. Zaujímavosťou je, že pomník sa nachádza na mieste pôvodného vojnového cintorína padlých vojakov 1. čs. armádneho zboru v ZSSR.

Napokon tretí pomník, bezprostredne sa viažuci k udalostiam Karpatsko-duklianskej operácie, predstavuje plastika Míľnik – „Volanie“, ktorá symbolizuje vstup čs. prieskumnej hliadky na územie Československa. Tento pomník sa nachádza takmer priamo na slovensko-poľskej štátnej hranici približne v polovici cesty vedúcej smerom na Vyhliadkovú vežu na Dukle. Postavený bol v roku 1984 v blízkosti miesta, kde 6. októbra 1944 v skorých ranných hodinách dosiahla prieskumná hliadka 2. práporu 1. čs. brigády pod velením čatára Vasiľa Nebiljaka priestor predvojnovej československo-poľskej štátnej hranice ako vôbec prvá jednotka 1. čs. armádneho zboru v ZSSR na hlavnom smere postupu čs. a sovietskych vojsk. Zaujímavosťou je, že čatár Vasiľ Nebiljak napokon v ten istý deň padol v bojoch o oslobodenie neďalekej obce Vyšný Komárnik.

Viac info:

Fotografie:

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play