stavok IMG_2983

Rozhľadňa Stavok

Vrch Stavok je hraničným vrchom medzi Slovenskom a Poľskom a nachádza sa v Chránenej krajinnej oblasti (CHKO) Východné Karpaty. Leží medzi obcami Vyšná Pisaná, Šarbov a poľskou dedinkou Olchowiec.

Turistická rozhľadňa má tvar trojbokého ihlana, má tri vyhliadkové plošiny vo výške 5,75 m – 10,25 m – 14 m. Z tejto rozhľadne je možné pokochať sa pohľadom nielen na slovenskú časť Nízkych Beskýd, ale aj k susedom do poľskej časti.

Zaujímavosťou vrchu Stavok je, že tu stála ešte jedna, vojenská veža, ktorú počas 2. svetovej vojny v roku 1943 postavila nemecká armáda. Predpokladá sa, že slúžila ako strategické pozorovacie stanovište.

Trasa na Stavok:
Trasa vedie zo Svidníka po červenej turistickej značenej trase (ďalej len TZT) E8 do obce Vyšná Pisaná, odkiaľ trasa pokračuje po zelenej TZT priamo na Stavok, tam sa napája na červenú TZT E3 a pokračuje krátkym úsekom po E3 do sedla pod Stavkom (652 m n. m.), kde odbočuje vľavo a končí v obci Šarbov, v známom lyžiarskom stredisku. Ďalšou z možných trás je pokračovať v sedle pod Stavkom po E3 až do Duklianskeho priesmyku.

Viac info:

Fotografie:

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play