2 (15)

Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Svidník

Múzejné oddelenie Svidník, ako súčasť Vojenského historického múzea so sídlom v Piešťanoch nadväzuje svojou odbornou múzejníckou činnosťou na tradície niekdajšieho Dukelského múzea, ktoré bolo vo východoslovenskom meste Svidník založené v roku 1965. Vo svojej výskumnej a dokumentačnej činnosti sa Múzejné oddelenie Svidník orientuje a špecializuje na obdobie vojenských dejín Slovenska od roku 1914 do roku 1945, s hlavným dôrazom na bojové operácie v Karpatoch na prelome rokov 1914 – 1915, na budovanie československej brannej moci v období existencie prvej československej republiky a v neposlednom rade aj na priebeh Karpatsko-duklianskej operácie, na partizánske hnutie a oslobodzovanie územia východného Slovenska v rokoch 1944 – 1945. Na prezentáciu zbierkotvornej, výskumnej a dokumentačnej činnosti múzejného oddelenia slúži pre návštevníkov Centrálna expozícia, ktorá im vo forme trojrozmerných predmetov, dobových autentických fotografií a rôznych druhov písomností podáva pútavým a atraktívnym spôsobom zaujímavé svedectvo o priebehu ťažkých bojov, ktoré sa na severovýchode Slovenska odohrávali v prvej aj druhej svetovej vojne, a taktiež aj o priebehu budovania brannej moci v období existencie prvej československej republiky. Zaujímavosťou je, že budova, v ktorej sa nachádza Centrálna expozícia Múzejného oddelenia Vojenského historického múzea vo Svidníku svojim tvarom symbolicky pripomína protitankovú mínu.

Pre organizované skupiny návštevníkov (30 ľudí a viac) sa odporúča nahlásiť na Vojenské historické múzeum – Múzejné oddelenie Svidník dátum, jazyk a počet návštevníkov telefonicky, osobne, e-mailom alebo listom minimálne 7 dní pred príchodom.

Otváracie hodiny:

1. máj – 15. október:

utorok – nedeľa 9:00 – 17:00

16. október – 30. november a 1. apríl – 30. apríl:

utorok – piatok 9:00 – 15:00

sobota a nedeľa 11:00 – 15:00

1. december – 31. marec:

utorok – piatok 9:00 – 15:00

sobota, nedeľa a štátne sviatky zatvorené

Viac info:

Fotografie:

Adresa:

Bardejovská 14, 089 01 Svidník

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play