DSC_1312

Vojenský cintorín Bodružal

Vojnové pohrebisko sa nachádza na existujúcom obecnom cintoríne v tesnej blízkosti dreveného artikulárneho kostolíka zapísaného do zoznamu UNESCO.

Pohrebisko obsahuje 39 masových hrobov, v ktorých je pochovaných 400 vojakov z čias 1. svetovej vojny. Terén celého cintorína je svahovitý. Pohrebisko ukončuje cintorín a nachádza sa na jeho najvyššom mieste. Blízkosť dreveného kostola do značnej miery ovplyvnila celkový výraz architektonického riešenia. Na kríž a lavičku je použité drevo, respektíve fošne ukladané na seba. Vzniká tak určitý vzťah medzi kostolom, prírodou a pohrebiskom. Pôvodný terén pohrebiska je vyrovnaný a mierne zodvihnutý, čím vzniká veľkosťou dominantná plocha, na ktorej sú okrem dreveného kríža a lavičky rovnomerne rozmiestnené náhrobné kamene v počte 39 kusov. Tieto tvoria betónové kvádre s odtlačenými letokruhmi dreveného debnenia. Plocha je zatrávnená, a teda svojím povrchom a materiálom nijako nekonkuruje okoliu, ale pietne miesto predsa zdôrazňuje. Na okraji pohrebiska je osadený drevený kríž – socha – negatív. Je vytvorený systémom 39 otvorov. Tieto „stratené“ časti celku sú potom rozmiestnené na trávnatej ploche pomníka (náhrobné kamene). Krížu dominuje veľký otvor v jeho prieniku symbolizujúci spojnicu medzi svetom živých a svetom mŕtvych. Dôležitým prvkom celej kompozície je lavička. Je riešená ako obojstranná a umiestnená tak, aby z nej bol výhľad na krajinu a kostolík pod pohrebiskom. Slúži aj ako nosič textovej informácie.

Viac info:

Fotografie:

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play