1 (4)

Zemľanky vo Vyšnom Komárniku

V lese Mativka nachádzajúcom sa v katastri obce Vyšný Komárnik bol v čase od 18. do 24. novembra 1944 umiestnený štáb veliteľa 3. čs. brigády 1. čs. armádneho zboru v ZSSR, brigádneho generála Karla Klapálka, ktorý práve z týchto miest organizoval a riadil boj o východiská z Karpát, zabezpečoval súčinnosť so susednými sovietskymi jednotkami a chránil bezpečnosť ľavého krídla hlavných síl 1. čs. armádneho zboru i 38. sovietskej armády. Štáb brigády v súčasnosti návštevníkom duklianskeho bojiska pripomínajú zemľanky, ktoré sa zachovali na svojich pôvodných miestach, pričom v rokoch 2013 – 2014 prešli komplexnou rekonštrukciou. Okrem toho sa v katastri obce Vyšný Komárnik, v blízkosti niekdajšej hlavnej cesty, nachádza aj tzv. Delový areál, v ktorom si návštevníci okrem štyroch exponátov ťažkej bojovej techniky rozmiestnených v teréne môžu pozrieť aj zrekonštruované pôvodné palebné postavenia a kryty obsluhy československého delostrelectva, ktoré práve z týchto miest koncom novembra 1944 podporovalo boje sovietskych a československých vojenských jednotiek o východiská z Karpát.

Viac info:

Fotografie:

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play