1 (4)

Hvezdáreň Roztoky

Hvezdáreň Roztoky – vysunuté astronomické pracovisko Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku v súčasnosti ponúka: exkurzie, prednášky, pozorovanie pre verejnosť a školy, odborné pozorovania Slnka a iných objektov, organizovanie odborných aj školských expedícií. Hvezdáreň Roztoky takisto zabezpečuje metodickú činnosť pre školy a amatérskych astronómov, organizuje okresné kolá astronomických súťaži (Vesmír očami deti a Čo vieš o hviezdach).

V rámci svojej činnosti slúži aj ako ubytovacie zariadenie.

Cenník za individuálne ubytovanie

  • Izba pre 1 osobu: 15€/noc
  • Izba pre 2 osoby: 20€/noc
  • Apartmán: 25€/noc
  • Celé zariadenie: 200€/deň

 

More informations:

Photos:

Address:

090 11 Roztoky, Slovakia

Close
Download the mobile guide of the region App Store App Store
Google Play Google Play