1 (5)

SOŠ arm. gen. L. Svobodu – ubytovňa, Svidník

SOŠ arm. gen. L. Svobodu vo Svidníku je strednou odbornou školou, ktorej účelom je príprava študentov na výkon odborných činností. Okrem výchovno-vzdelávacieho procesu naša škola poskytuje aj ubytovacie a stravovacie služby. Celodenné stravovanie sa poskytuje v školskej jedálni počas pracovných dní cez školský rok. V školskej jedálni je možné usporadúvať porady, školenia, ako aj gastronomické služby spojené s kultúrno-spoločenskými podujatiami  v meste Svidník.

Súčasťou školy je aj školský internát, ktorý poskytuje ubytovacie služby nielen študentom škôl v okrese Svidník, ale aj ostatným záujemcom o ubytovanie v našom meste. Ubytovanie je zabezpečené formou bunkového systému, každá bunka má dve samostatné izby a vlastné sociálne zariadenie. Ubytovanie v zrekonštruovaných izbách je v cene 12,-€   1osoba/1 noc, v nezrekonštruovaných izbách je v cene 8,-€   1osoba/1noc.

V našom zariadení je možné sa venovať rôznym športovým aktivitám ako napr. volejbal, futbal, basketbal. K dispozícii je telocvičňa s posilňovňou a v letnom období ihrisko v areáli školy.

Kapacita ubytovania:

80 lôžok v cenovej hodnote 8€ a 40 lôžok v cenovej hodnote 12€.

 

More informations:

Photos:

Address:

Bardejovská 715/18, 089 01 Svidník

Close
Download the mobile guide of the region App Store App Store
Google Play Google Play