This event has already taken place.Close
výstava adam vasko cover
28 - 28 Jun

Seba-reflexia

Do styku s výtvarným umením prišiel Adam Vasko na Strednej priemyselnej škole vo Svidníku, kde v roku 2017 ukončil štúdium v odbore propagačná grafika. V programe grafika sa rozhodol pokračovať aj po skončení stredoškolského štúdia. Študuje na Akadémii výtvarných umení v Banskej Bystrici, kde absolvoval prípravný ateliér pod vedením Mgr. art. Martina Dernera, ArtD. Prípravný ateliér je zameraný na oboznámenie študentov s médiom grafiky cez základné technologické postupy, kde získavajú potrebné technologické skúsenosti. Výstavu „Seba-reflexia“ v priestoroch Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku si záujemci môžu pozrieť od 28.6.2018 do 28.7.2018.

More informations:

Entrance fee:

For free

Photos:

Address:

Podduklianske osvetové stredisko, Sovietskych hrdinov 160/74, 089 01 Svidník

Close
Download the mobile guide of the region App Store App Store
Google Play Google Play