kdo

Karpatsko-duklianska operácia

… Ani po štyroch dňoch urputných bojov sa línia frontu v priestore Nižného Komárnika neposunula ani o meter dopredu. Veliteľ frontu maršal I. S. Konev, po dôkladnom rozbore neúspechov, nariadil 38. armáde ako zdokonaliť útočnú činnosť. Generál K. S. Moskalenko plne rešpektoval jeho nariadenie a pripravil nový útok. Rozhodol sa premiestniť smer hlavného úderu namiesto na Nižnú Polianku – Stropkov na úsek Kapišová a Svidník. Útok mali uskutočniť jednotky 67. streleckého zboru s 1. čs. armádnym zborom. Prielom sa predpokladal na úzkom päťkilometrovom úseku medzi dedinou Svidnička a horou Javira.

img_20161124_102521

Dňa 18. októbra 1944 v dopoludňajších hodinách československé jednotky dokončovali rozmiestňovanie v nových postaveniach. Pred nimi bola zalesnená hora Javira a vľavo od nej hora Hrabov a ďalšie vrcholy. Nadchádzala nová séria urputných bojov s nepriateľom, ktorého vojaci, ako vypovedal jeden z nemeckých zajatcov, dostali rozkaz brániť svoje postavenie do posledného muža.

img_20161124_100058

V priestore Javiry, kde bol presunutý aj čs. armádny zbor, sa dňa 22. októbra prudko bojovalo. Paľba delostrelectva oboch strán, mínometov, sovietskych raketometov, ručných zbraní sa v niektorých minútach zlievala do takého hukotu, akoby v Karpatoch zúrila najväčšia búrka. Hneď na druhý deň 23. októbra naďalej prebiehali obojstranné paľby a ich intenzita bola nepretržitá. Len čo streľba na jednom úseku prestala, na druhom sa začala. Zem od výbuchov bola doslova rozoraná. Po tom všetkom útočiace jednotky nedosiahli nijaké významné úspechy. Nový útok sa mal začať 26. októbra a z tohto dôvodu menili naše jednotky nový smer postupu. Presun sa začal dňa 24. októbra v popoludňajších hodinách za silného dažďa, pred ktorým sa nedalo ukryť. Bola hustá hmla, vojaci v tme postupovali v zástupe, navzájom sa kvôli orientácii osvetľovali ručnými baterkami, ktoré sotva osvietili iba predchádzajúceho vojaka. V týchto ukrutných podmienkach sa nedalo zachytiť o nejaký orientačný bod. Tento strašný pochod, inak sa ho ani nedalo nazvať, skončil až ráno o šiestej hodine dňa 25. októbra. …

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play