pozabudnutí hrdinovia

Nesmrteľný dukliansky bojovník

V dedine Ladomírov pri Snine sa v roku 1919 narodil nesmrteľný dukliansky bojovník Peter Roškanin.

Keď sa začala karpatsko-duklianska operácia, ako veliteľ batérie sa zúčastnil jej bojov od samého začiatku. V druhej polovici októbra bola jeho mínometná jednotka presunutá k dedine Vyšná Pisaná, kde v tom čase prebiehali ťažké boje čs. vojakov. Jedného sychravého dňa v jeho blízkosti preletel delostrelecký granát a nastal obrovský výbuch. Črepiny sa rozleteli, jedna Petrovi odtrhla ľavú ruku a druhá črepina zasiahla pravú nohu. Následkom ťažkého zranenia padol do hlbokého bezvedomia. Prišli zdravotníci, a keď nejavil známky života, nahlásili veliteľovi delostreleckej jednotky, že Roškanin padol smrťou chrabrých. Štábny pisár zapísal Petra do knihy mŕtvych. O krátky čas ho našiel vojak Turik, ktorá dovážal náboje do prvej línie. Keď Peter prekonal prvý šok, prebral sa. Turik zistil, že žije, rozrezal nožom uniformu, zastavil krvácanie, zabalil ho do vojenskej pláštenky a odviezol ho na poľné obväzisko. Ostal teda nažive, ale z jeho jednotky o tom nik nevedel.

Ešte v ten deň vojaci z pohrebnej čaty našli odtrhnutú ruku, zakrvavenú uniformu a v jej vrecku osobný doklad. Boli si istí,  že Petra delostrelecký granát roztrhal na kusy, a tak ho pochovali. Takto sa na duklianskom cintoríne objavil ďalší hrob s konkrétnym menom.

V povojnových rokoch Peter Roškanin často chodil na Duklu sám alebo s rôznymi delegáciami. Raz hľadal na cintoríne padlého spolubojovníka a prezeral si jednotlivé náhrobné kamene. Zrazu sa pri jednom zastavil a zmeravel. Medzi pochovanými bolo i jeho meno s presným dátumom, kedy bol ranený. Bola tam pochovaná jeho ruka, ktorú tam uložila pohrebná jednotka. Po tejto príhode sa Peter listom obrátil na Vojenský historický ústav v Prahe, v ktorom vysvetlil, ako došlo k jeho zraneniu a požiadal o vymazanie svojho mena z náhrobku. Na základe týchto údajov v roku 1965 bolo jeho meno z náhrobného kameňa vymazané.

                  Foto: Norbert Grosz

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play