1 (9)

Drewniana cerkiew pw. Opieki Bogurodzicy, Nižný Komárnik

Pierwotna greckokatolicka drewniana cerkiew we wsi Nižný Komárnik została zbudowana prawdopodobnie połowie XVIII w. Świątynia ta spłonęła podczas I wojny światowej. Dzisiejszą, również drewnianą cerkiew wzniesiono w roku 1938 i ponownie dedykowano Przenajświętszej Bogurodzicy Opiekunce, która ochrania tę ziemię. Jej opieka jest tarczą przeciwko atakom złych duchów i przeciwko nieszczęściom. Bogurodzica jest pomocą w pełnieniu dobrych uczynków i w całym życiu chrześcijańskim.

Więcej informacji:

Zdjęcia:

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play