1 (1)

Drewniana cerkiew pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy, Hunkovce

Drewniana cerkiew greckokatolicka pw. Opieki Najświętszej Bogurodzicy znajduje się na wzgórzu w centrum wsi. Jest położona na cmentarzu i otoczona drzewami. Cerkiew greckokatolicka, a dokładniej kościół katolicki obrządku bizantyjsko-słowiańskiego, nawiązuje do tradycji cyrylo-metodiańskich i uważana jest za ich bezpośredniego dziedzica. W środkowej i wschodniej części Karpat powstały unikatowe drewniane cerkwie, które są specyficznym przykładem obiektów sakralnych wschodniego chrześcijaństwa. Cerkwie te są z jednej strony odbiciem prostoty i ubóstwa mieszkańców tego regionu, ale jednocześnie stanowią świadectwo mocnej wiary i nadziei, jaką człowiek pokłada w Bogu.

Więcej informacji:

Zdjęcia:

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play