1 (14)

Drewniana cerkiew pw. św. Bazyla Wielkiego, Krajné Čierno

Krajné Čierno jest filią parafii Ladomirová. Drewniana cerkiew została wybudowana we wsi w roku 1730. Dedykowana jest św. Bazylowi Wielkiemu – jednemu z najznamienitszych wschodnich świętych. W czasie wojny światowej, podczas walk o Przełęcz Dukielską, zarówno wieś, jak i cerkiew uległy znacznym uszkodzeniom. Świątynia remontowana była w latach 1947–48.

Więcej informacji:

Zdjęcia:

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play