1 (4)

Drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła UNESCO, Ladomirová

Drewniana cerkiew greckokatolicka w Ladomirovej pod względem architektury zaliczana jest do najcenniejszych i najbardziej reprezentatywnych świątyń obrządku wschodniego na Słowacji. Została zbudowana w roku 1742 i dedykowana św. Michałowi Archaniołowi. W czasie II wojny światowej wieś, parafia i kościół zostały znacznie zniszczone, podobnie jak kilka cennych ikon z ikonostasu. W roku 1946 dokonano napraw, jednak już w 1957 cerkiew ponownie uległa zniszczeniu, tym razem za sprawą burzy. Wyremontowano ją w roku 1958.

Więcej informacji:

Zdjęcia:

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play