1 (2)

Muzeum Kultury Ukraińskiej

Muzeum Kultury Ukraińskiej w Svidníku jest instytucją państwową, której zadaniem jest dokumentowanie podstawowych etapów kulturalno-historycznego, politycznego i społecznego rozwoju Ukraińców na Słowacji, od czasów najstarszych po obecne. Muzeum powstało w 1956 r. w Preszowie, w Svidníku ma siedzibę od roku 1964. Tu też systematycznie rozwijała się jego działalność związana z gromadzeniem zbiorów, naukowo-badawcza, wydawnicza czy też kulturalno-edukacyjna.

Muzeum ma trzy ekspozycje: 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Więcej informacji:

Zdjęcia:

Adres

Centrálna, 089 01 Svidník, Slovakia

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play