1 (7)

Pomnik Czechosłowackiego Korpusu Armijnego

Pomnik Czechosłowackiego Korpusu Armijnego na Dukli znajduje się za miejscowością Vyšný Komárnik, po prawej stronie głównej drogi, niedaleko granicy słowacko- polskiej. Część monumentu stanowi również kolumbarium z kapliczką, której portal zdobiony jest reliefami przedstawiającymi drogę Czechosłowackiego Korpusu Armijnego z Buzułuku do Pragi. Na perystazie prowadzącej do pomnika zostały umieszczone tablice z brązu, na których wygrawerowano nazwiska 1265 członków oddziału poległych podczas walk w operacji karpacko-dukielskiej. Kompleksu pomnika dopełnia w jego północnej części tzw. Aleja Bohaterów, która powstała w roku 1981. Tworzy ją piętnaście popiersi sowieckich i czechosłowackich bohaterów, którzy wyróżnili się w walkach podczas operacji karpacko-dukielskiej.

Więcej informacji:

Zdjęcia:

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play