1 (1)

Poddukielskie Centrum Oświaty

Poddukielskie Centrum Oświaty (POS) jest instytucją kulturalno-edukacyjną z długoletnią tradycją, założoną przez władze preszowskiego kraju samorządowego. Podstawowym zadaniem organizacji jest poszukiwanie, ochrona, zachowanie oraz udostępnianie dziedzictwa kulturowego na poziomie twórczości amatorskiej, pogłębianie stosunku do kulturowej tożsamości narodu, mniejszości narodowych, grup etnicznych, wycho-wywanie poprzez sztukę i w sztuce, rozwijanie zainteresowań podopiecznych, ludowych rzemiosł, edukacja i wspieranie prewencji społecznej. Pracownicy POS w Svidníku służą bezpłatną fachową i metodyczną pomocą profesjonalnym i wykwalifikowanym pracownikom kultury, jak również wsiom i miastom oraz uczniom, chętnie dzielą się swoim doświadczeniem i biorą udział we współorganizacji imprez kulturalnych.

Więcej informacji:

Zdjęcia:

Adres

Sovietskych hrdinov 74, 089 01 Svidník, Slovensko

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play