To wydarzenie już się odbyłoZamknij
vychozi-obrazek
19 Paź

Mágia beskydského slova

Rusínsko-ukrajinská iniciatíva, SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry a Klub umeleckého slova pri Podduklianskej knižnici pozývajú na literárno-hudobný podvečer pod názvom „Mágia beskydského slova”, ktorý sa uskutoční dňa 19.10.2018 (piatok) o 15:30 hod. v priestoroch SNM-Múzea ukrajinskej kultúry vo Svidníku.

Literárno-hudobný program ,,Mágia beskydského slova” priblíži širokej verejnosti dôležitosť kultúry a umeleckého bohatstva podduklianskeho regiónu s pomocou literárnej tvorby súčasných miestnych autorov Štefana Hostiňáka, Nadeždy Varcholovej, Júliusa Paňka. Umelecké čítanie zaznie v podaní recitátoriek z Klubu umeleckého slova pri Podduklianskej knižnici vo Svidníku. Zmes literárnych ukážok doplnia hudobné a vizuálne vstupy.

Štefan Hostiňák sa svojou básnickou tvorbou zaradil medzi najvýraznejšie zjavy povojnovej literatúry Ukrajincov na Slovensku. Do literatúry vstúpil na začiatku 60. rokov cyklom básní uverejnených v kolektívnom zborníku Ôsmi (1963). Úspešne debutoval básnickou zbierkou Odporúčam vám svoju cestu (1965). Inšpiráciou pre jeho tvorbu sú „nielen ľúbostné a rodinné motívy, morálno-etické problémy, ale aj motívy prírody a životného prostredia a aktuálne otázky vývoja a smerovania sveta”. Jeho poézia popretkávaná sarkastickosťou je bohatá na metaforu a originálne prirovnania. Tvorba Š. Hostiňáka je blízka slovenskej a českej literatúre. Štefan Hostiňák je niekoľkonásobným laureátom literárnej ceny Ivana Franka Slovenského literárneho fondu. Jeho básne vyšli v anglickom, bieloruskom, bulharskom, chorvátskom, maďarskom, nemeckom, poľskom, ruskom, srbskom, španielskom preklade. Nadežda Varcholová je dlhoročnou výskumníčkou v oblasti tradičnej duchovnej kultúry, ale zároveň aj spisovateľkou. Umelecky sa autorka kultúrnej verejnosti predstavila najmä na stránkach časopisov, ale aj dvomi prozaickými knihami – Pohŕdanie, Interiér nesúladu a satirickou povesťou Mucha. Július Paňko sa narodil v pohraničnej dedine Dlhoňa. A práve postavy jeho tvorby – ich radosti, sny , bolesti, žiale sú preniknuté životnými podmienkami, vytvorenými v dedinách zabudnutých Bohom a ľuďmi, ktoré sa túlia do pohraničia na rozhraní troch národov a troch kultúr (slovenskej, poľskej a ukrajinskej). Literárnej tvorbe sa začal venovať v zrelom veku. Svoju prvú zbierku poviedok Na hory, na lesy, na skaly vydal v roku 1990 a o deväť rokov neskôr vyšla ďalšia pod názvom Kúpeľné testy, za ktorú získal v roku 2000 Cenu Ivana Franka od Literárneho fondu. Zbierka poviedok (Ne)obmedzené možnosti vydaná v roku 2003 získala až dve ocenenia. Ďalšie zbierky: Levoška, Album, Kľúčové momenty.

Hlavný prínos projektu spočíva v prezentácii a podpore miestnych autorov i v rozšírení umeleckého slova medzi široké publikum. Projekt zároveň podporí tvorivého ducha doteraz neaktívnych, ale literárne nadaných predstaviteľov mladej generácie a podnieti začínajúcich autorov k prezentácii vlastnej literárnej tvorby.

Więcej informacji:

Wstępne:

Bezpłatne

Zdjęcia:

Adres

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258, 089 01 Svidník

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play