svobodaa

Pravnuk Ludvíka Svobodu podporuje projekt DUKLA DESTINATION

Miroslav Klusák, vnuk Zoe Klusákovej Svobodovej, si myslí, že mladí by sa mali viac zapojiť do propagácie kraja Pod Duklou. Tiež vraví, že také niečo ako DUKLA DESTINATION tu chýbalo.

„Tento kraj má obrovský potenciál skrz svoju rusínsku kultúru, ktorá je veľmi bohatá a krásna. Môže byť práve tým drahokamom v kraji, ktorý priláka viac turistov. Ja som tu ten potenciál videl už pred rokmi a bolo len otázkou času, kedy sa tie hlavné sily spoja a dôjde k rozhodnutiu, že sa založí organizácia, ktorá bude podporovať turizmus a ja mám z toho veľkú radosť. Aktivita ohľadom projektu DUKLA DESTINATION je veľmi dôležitá pre náš projekt Dukla 1944, ktorý sa zameriava iba na Dukelskú operáciu, ale my vieme, že sú tu aj iné lákadlá. Okrem kostolíkov Unesco je tu aj krásna príroda, ktorá potrebuje pomoc a ochranu. A táto organizáciu im túto ochranu a pomoc môže poskytnúť. A nám môže veľmi pomôcť pri hľadaní financií a dokončení nášho projektu a v budúcnosti aj pri jeho rozvíjaní,“ zdôraznil Klusák.

klusak članok

MLADÍ BY SA MALI ZAPOJIŤ VIAC DO PROPAGÁCIE

Vraví, že také niečo tu chýbalo.  „Myslím si, že je to výborný nápad, že je to potrebné a že je to niečo, čo tu chýbalo. Aby sa miestni a hlavne mladí viac zapojili do regionálneho rozvoja a do propagácie tohto krásneho kraja nie len na Slovensku, ale aj v Čechách a inde v zahraničí.“ Prečo podľa neho doteraz turizmus v našom bohatom regióne stagnoval? „Na východnom Slovensku je veľká nezamestnanosť, ktorá vedie k odlivu mladých a potenciálne schopných ľudia z regiónu za prácou. Veľmi často odchádzajú do zahraničia, kde budujú svoju kariéru. Tento odliv mladých, hlavnej pracovnej sily, potom ovplyvňuje kapacity regiónu vytvárať inovatívne projekty a svojpomocne riešiť stagnáciu turizmu. Čerpania dotácií a získavanie grantov vyžaduje prax s písaním žiadosti, administratívou, jazykové vedomosti a špecifické organizačné zručnosti. Starostlivosť o región ako destináciu pre turistov taktiež vyžaduje odborné znalosti a skúsenosti. Ak región nevie takýchto odborníkov udržať alebo prilákať, tak má problém,“ myslí si Klusák.

DUKLA DESTINATION A PROJEKT DUKLA 1944 BUDÚ SPOLUPRACOVAŤ

Súčasným trendom v turizme je využívanie moderných komunikačných technológií. Internetové prezentácie, mobilné aplikácie a projekty, ktoré prepájajú virtuálny svet s prírodou, majú potenciál osloviť širšiu verejnosť a prilákať turistov do regiónu. „DUKLA DESTINATION sa môže na multimediálnom sprievodcovi Karpatsko-duklianskej operácii podieľať hneď na niekoľkých úrovniach. Popredne by sme mali spolupracovať na tvorbe a rozvoji webových stránok dukla1944.com. Treba aktualizovať obsah webu, doplniť databázu miest. Najdôležitejšie a dlhodobo najprínosnejšie však bude spolupráca na rozvoji sprievodných aktivít a na propagácii regiónu. Tu by mala DUKLA DESTINATION prevziať iniciatívu, spolupracovať s ďalšími regionálnymi aktérmi a vytvárať spektrum sprievodných produktov cestovného ruchu, ktoré spríjemnia pobyt a budú motivovať k návratu do regiónu. Napríklad môžem uviesť geocaching, ktorý možno kombinovať so systémom zliav a stimulovať tak dlhodobý pobyt. Turista, ktorý ide krajom, poznáva históriu, hľadá takzvané „Geocachky“ a získava zľavy napríklad do miestnych reštaurácií a obchodov,“ dodal Klusák.

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play