wood-3635541_960_720

SÚŤAŽ „Príbeh o poľsko-slovenskej krajine”

1. Organizátori:

Primátor mesta a obce Zagórz,

Riaditeľ organizácie Dukla Destination n.o. vo Svidníku.

2. Ciele súťaže:

Súťaž je súčasťou realizácie mikroprojektu s názvom „Moderné tváre pohraničnej kultúry“ spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020.

Cieľom súťaže je:

 • šírenie historických poznatkov o Poľsku a Slovensku vrátane spoločných historických referenčných bodov,
 • starostlivosť o zachovanie pamätí osôb, ktoré sa zaslúžili pre históriu Poľska a Slovenska,
 • prebudenie záujmu o históriu oboch štátov,
 • formovanie vlasteneckých postojov medzi mládežou a pocit spolupatričnosti k ich krajine.

3. Forma súťaže:

 • súťažná forma je výtvarná práca využívajúca ľubovoľnú techniku (formát A2) spočívajúca na vytvorení modelu časovej osi s prihliadnutím na historické alebo spoločenské udalosti v ktoromkoľvek vybranom období (minimálne obdobie je 50 rokov), zobrazená na „priereze kmeňa“ stromu (príklady modelov v prílohe sú len ilustratívne), kde letokruhy budú zodpovedať dátumom jednotlivých udalostí. Práca má spočívať na ich vhodnom nanesení a označení, pri zohľadnení prvého a posledného „letokruhu“ ako hraničných dátumov, ktoré určujú vybraný historický interval práce. Udalosti sa môžu zároveň týkať historických ako aj spoločenských udalostí, a dokonca aj súkromných, napríklad sa môžu vzťahovať na postavenie školy alebo narodeniny riaditeľa školy alebo jednotlivých zhotoviteľov.
 • výtvarné diela by mali byť kódované v súlade s postupmi kódovania prác, ktoré stanovili vedúci daných skupín. Jeden kód zodpovedá jednej päťčlennej skupine.
 • každá skupina môže pripraviť jednu prácu.

4. Adresáti súťaže:

 • súťaž je určená študentom základných škôl z obce Zagórz a mesta Svidník na Slovensku v dvoch vekových kategóriách 8 – 11 a 12 – 15 rokov,
 • súťaž je založená na súťaži päťčlenných skupín z každej školy,
 • každá škola môže prihlásiť do súťaže maximálne 4 päťčlenné skupiny. Po dve v každej vekovej skupine.

5. Podmienky účasti:

Do súťaže je potrebné sa prihlásiť do 11.11.2019 a odovzdať prihlášku, ktorá tvorí prílohu k Pravidlám súťaže spolu so súťažnou prácou:

 • na Mestskom úrade v Zagórzi, v prípade žiakov z obce Zagórz (miestnosť č. 35, ul.3 Mája 2, 38-540 Zagórz), alebo
 • v sídle organizácie Dukla Destination n.o., v prípade žiakov zo Svidníka (miestnosť č. 1, ul. Sovietskych hrdinov 165,Svidník 089 01).

PRAVIDLA SÚŤAŽE:

https://www.dukladestination.com/wp-content/uploads/2019/10/pravidla-sutaze-pribeh-o-polsko-slovenskej-krajine.pdf

PRIHLÁŠKA DO SÚŤAŽE:

https://www.dukladestination.com/wp-content/uploads/2019/10/priloha-k-pravidlam-sutaze.pdf

UKÁŽKY KRESIEB: 

https://www.dukladestination.com/wp-content/uploads/2019/10/ukazky-kresieb.pdf

 

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play