IMG_1703 – kópia

SÚŤAŽ „Príbeh o poľsko-slovenskej krajine“ je vyhodnotená!

Poľsko-slovenská hodnotiaca komisia súťaže v zložení: prof. nadzw. dr. hab. Robert Lipelt, Ewa Baranowska, Mgr. Ladislav Jasík a Mgr. Vladimír Pasnišin 14. novembra 2019 vyhodnotila súťaž pod názvom „História o poľsko-slovenskej krajine“ do ktorej bolo prihlásených 14 prác. Súťaž bola realizovaná v rámci mikro projektu „Moderné tváre pohraničnej kultúry“ spolufinancovaného z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020. Hodnotiaca komisia sa uzniesla na týchto výsledkoch:

V kategórii 8-11 roční žiaci

1. miesto– práca zo slovenskej skupiny: ZŠ Karpatská Svidník: Marianna Kovaľová, Ivana Ilčisková, Maroč Michališin, Daniela Kuchciková, Dorofea Dercová

1. miesto – práca z poľskej skupiny: ZŠ v Czaszynie: Filip Baraniewicz, Kamil Inglot, Martyna Inglot, Bartłomiej Rajchel, Gabriela Stefanowska.

Vyznamenanie – práca zo slovenskej skupiny: ZŠ 8.mája Svidník: Pavol Petrík, Júlia Palková, Tamara Gibejová, Michaela Husárová.

Vyznamenanie – práca z poľskej skupiny: ZŠ v Tarnawie Dolnej: Oliwia Borkowska, Milena Kania, Martyna Zajdel, Maria Jankowska, Oliwia Rybczak.

 

V kategórii 12-15 roční žiaci

1. miesto – práca zo slovenskej skupiny: ZŠ Komenského Svidník: Nicol Mangerová, Alexandra Gulová, Simona Halušková, Martina Šimcová, Laura Klimová.

1.miesto – práca z poľskej skupiny: ZŠ č.2 v Zagórzu: Ksenia Rudy, Klaudia Baran, Wiktoria Ryniak, Natalia Maksym, Jakub Mielnik.

Vyznamenanie – práca zo slovenskej skupiny: CZŠ sv. Juraja: Valéria Godlová, Tamara Sidlarová, Ema Jančišinová, Miroslava Sochovičová, Zuzana Bačová.

Vyznamenanie – práca z poľskej skupiny: ZŠ v Tarnawie Dolnej: Julia Koszut, Aleksandra Koszut, Wiktoria Bochnak, Martyna Ścieranka, Paula Bochniak.

 

Súťaž bola určená pre žiakov základných škôl z gminy Zagórz a mesta Svidník na Slovensku, a to v dvoch vekových kategóriach 8-11 a 12-15 roční žiaci.

Cieľom súťaže bolo:

  • šírenie historických poznatkov o Poľsku a Slovensku vrátane spoločných historických referenčných bodov,
  • starostlivosť o zachovanie pamätí osôb, ktoré sa zaslúžili pre históriu Poľska a Slovenska,
  • prebudenie záujmu o históriu oboch štátov,
  • formovanie vlasteneckých postojov medzi mládežou a pocit spolupatričnosti k ich krajine.

V súlade s pravidlami súťaže, všetci ocenení žiaci sa zúčastnia na spoločných hodinách histórie „nad hranicami“ – formou dvoch jednodňových výletov do Poľska a na Slovensko a získajú diplomy.

Všetkým účastníkom tejto súťaže veľmi pekne ďakujeme a už teraz Vás pozývame do zapojenia sa do ďalších súťaží.

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play