krížová cesta
31 mar

Krížová cesta

Sme bohoslovecká gréckokatolícka gospelová skupina ANASTASIS.  Do pozornosti dávame špeciálnu Krížovú cestu. Čím je špeciálna? Je netradičným spracovaním utrpenia Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, z pohľadu Jeho učeníka apoštola Petra. Krížová cesta je modlitba popretkávaná piesňovou tvorbou skupiny ANASTASIS, doprevádzaná tieňovými výjavmi a hovoreným slovom. Si pozvaný. Preži spolu s nami obdobie pôstu. Spojme sa v modlitbe ako jedna Cirkev a jedno srdce, nech táto modlitba otrasie mestom Svidník i celým svetom.

Viac info:

Vstupné:

Zadarmo

Fotografie:

Adresa:

Námestie mesta Svidník