Táto udalosť už prebehla.Zatvoriť
krížová cesta
31 mar

Krížová cesta

Sme bohoslovecká gréckokatolícka gospelová skupina ANASTASIS.  Do pozornosti dávame špeciálnu Krížovú cestu. Čím je špeciálna? Je netradičným spracovaním utrpenia Ježiša Krista, nášho Spasiteľa, z pohľadu Jeho učeníka apoštola Petra. Krížová cesta je modlitba popretkávaná piesňovou tvorbou skupiny ANASTASIS, doprevádzaná tieňovými výjavmi a hovoreným slovom. Si pozvaný. Preži spolu s nami obdobie pôstu. Spojme sa v modlitbe ako jedna Cirkev a jedno srdce, nech táto modlitba otrasie mestom Svidník i celým svetom.

Viac info:

Vstupné:

Zadarmo

Fotografie:

Adresa:

Námestie mesta Svidník

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play