Táto udalosť už prebehla.Zatvoriť
53478441_1327704227384950_6198769497650757632_n
12 apr

Medzi Karpatmi a Tatrami

SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry, Regionálna rada ZRUSR vo Svidníku, Klub umeleckého slova Vás srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu a stretnutie s básnikom VASIĽOM  HUSTIM,  ktorá sa uskutoční dňa 12.4.2019 (piatok) о 16.00 hod. v priestoroch SNM-MUK, Centrálna 258, Svidník. Milovníci jeho tvorby podľa scenára Oľgy Uramovej pripravili poeticko-hudobný program pod názvom Medzi Karpatmi a Tatrami.

Vasiľ Husti v ukrajinskej poézii Zakarpatska zaujíma významné miesto ako originálny, výrazný lyrik a básnik-psychológ. Narodil sa 21. marca 1951 v obci Korolevo na Zakarpatsku. Študoval na Užhorodskej univerzite. V súčasnosti tento básnik, prozaik, žurnalista a prekladateľ žije a pôsobí v Užhorode. Je predsedom Zakarpatskej organizácie Spolku spisovateľov Ukrajiny, zaslúžilým pracovníkom kultúry Ukrajiny, laureátom a nositeľom mnohých prestížnych literárnych ocenení, prémií a vyznamenaní. Je známy ako talentovaný umelec, autor desiatok básnických zbierok. Niektoré jeho básne sú preložené do ruštiny, nemčiny, maďarčiny, rumunčiny a slovenčiny. Lyriku Vasiľa Hustiho s obľubou číta mládež. Nie náhodou študenti slovakistiky Užhorodskej národnej univerzity do zborníka Medzi Karpatmi a Tatrami vybrali a do slovenčiny preložili jeho text Dohárajú lesy.

K redaktorskej práci V. Hustiho patrili aj časté tvorivé stretnutia so slovenskými spisovateľmi. Výsledkom tejto spolupráce sú preklady z diela slovenských básnikov Štefana Žáryho, Vojtecha Kondróta a iných. Majstrovský preklad z diela Bohuša Nosáka-Nezabudova je súčasťou učebných textov umeleckého prekladu. V. Husti inicioval vznik medzinárodného festivalu Karpatská vatra, ktorého častými hosťami sú umelci zo Slovenska.

Rodný kraj, Karpaty, obyčajní ľudia, láska, kresťanské hodnoty – to sú hlavné objekty umeleckého stvárnenia sveta Vasiľa Hustiho. Autorovo poetické slovo sa stalo skvostom pre skladateľov, ktorí zhudobnili mnohé jeho verše. Petro Matij, známy a populárny spevák, zaslúžilý umelec Ukrajiny, sólista užhorodskej filharmónie skomponoval hudbu a obaja spoločne vydali zborník piesní. Niektoré skladby v podaní Petra Matija v akordeónovom sprievode zaznejú v našom programe.

Tešíme sa na Vašu účasť a pevne veríme, že mnohohranná, hlboko duchovná, pestrá lyrická poézia a piesne zanechajú vo Vás krásny umelecký dojem.

Vstupné:

Zadarmo

Fotografie:

Adresa:

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258, 089 01 Svidník

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play