75557471_2486585734920928_8924064695233544192_n (2)
16 nov

Metodické stretnutie: „Aby sa tradície zachovali“

Srdečne pozývame na pokračovanie podujatia, ktoré je určené pre vedúcich a asistentov folklórnych kolektívov, interpretov, pedagógov ZŠ a ZUŠ a samozrejme aj pre záujemcov z radov širokej verejnosti. Podujatie sa realizuje v rámci projektové cyklu podujatí: „Cesta za poznaním“, ktoré realizuje Podduklianske osvetové stredisko vo Svidníku.

TÉMA: TANCE Z REGIÓNU ŠARIŠ (aktivita č.3)
– praktické hodiny zamerané na metodiku výučby vybraných typov tancov z regiónu Šariš. (Do Šafľika, Krucena a Čardaš). Motivika, vnútorná štruktúra a improvizácia. Metodika výučby interpretácie pároveho tanca.

HOSŤ: Mgr. MAREK SABOL
– etnológ, tanečný interpret, pedagóg

Miesto: Tanečná sála FS Makovica
Adresa: Gen. Svobodu 32, 089 01 Svidník

Časový harmonogram: 10:30 – 11:00 hod.: registrácia účastníkov
11:00 – 13:30 hod.: blok cvičení č. 1
13:30 – 14:00 hod.: občerstvenie
14:00 – 16:00 hod.: blok cvičení č. 2

Vstup na podujatie je voľný. Počet miest je však obmedzený. Prihlásiť sa na podujatie je možné do 14.11.2019 na:
– pos-zuc@svitel.sk
– 054/75 210 68
– miroslavstoffa@gmail.com
– 0917/243 282

Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Fotografie:

Adresa:

Gen. Svobodu 32, 089 01 Svidník

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play