Táto udalosť už prebehla.Zatvoriť
stocksnap_481ewwfvjs
30 - 4 okt

Momentky vystihujúce atmosféru mesta Svidník

Zapojte sa do súťaže na Facebooku a vyhrajte hodnotné finančné a vecné ceny!

Spoločnosť DUKLA DESTINATION vyhlasuje súťaž s názvom „Momentky vystihujúce atmosféru mesta Svidník“. Pošlite nám na adresu info@dukladestination.com do 04.12.2016 svoju amatérsku alebo profesionálnu fotografiu, ktorá podľa Vás čo najlepšie vystihuje naše mesto a možno práve Váš záber bude využitý na prezentačné materiály. 10 najlepších fotografií, ktoré vyberie kolektív DUKLA DESTINATION bude zaradených do súťaže o finančné a vecné ceny. Môže to byť záber z kultúrneho podujatia, panoráma mesta alebo jednoducho momentka života v meste.

 

Pravidlá súťaže sú záväzné pre všetkých, ktorí sa zúčastnia na súťaži „Momentky vystihujúce atmosféru mesta Svidník“. Odoslaním súťažnej fotografie každý účastník potvrdzuje, že sa s pravidlami oboznámil a bez výhrad s nimi súhlasí.

Organizátor súťaže: DUKLA DESTINATION, n.o., Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník

Účastník súťaže: Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba bez ohľadu na vek, ktorá je autorom fotografie, prostredníctvom ktorej sa zapojí do súťaže. Organizátor nerozlišuje medzi profesionálnym a amatérskym záberom. Zaslaním fotografie autor súhlasí s jej využitím podľa zámerov spoločnosti DUKLA DESTINATION.

Téma fotografie: Súťažný záber by nemal byť zameraný na konkrétny objekt v meste Svidník, ale na celkovú atmosféru mesta a mal by čo najviac vystihovať mesto Svidník.

Zasielanie fotografie: Účastník môže svoju súťažnú fotografiu poslať na emailovú adresu organizátora info@dukladestination.com alebo prostredníctvom externého disku osobne odovzdať v Informačnej kancelárii DUKLA DESTINATION.

Kvalita fotografie: Minimálna požadovaná kvalita fotografie je 1200×800.

Priebeh súťaže: Fyzická osoba sa do súťaže môže zapojiť odoslaním vlastnej fotografie do 04.12.2016. Organizátor následne vyberie 10 podľa neho najlepších fotografií, ktoré podľa jeho názoru najviac spĺňajú tému. Tieto fotografie budú zverejnené na Facebookovom profile organizátora, kde bude prebiehať hlasovanie a na základe počtu like-ov vznikne poradie súťažiacich.

Výhry: Prví traja autori, ktorých fotografie dosiahnu najvyšší počet like-ov získajú finančnú odmenu. Ostatní súťažiaci získajú vecné ceny.

  1. miesto – odmena 100€
  2. miesto – odmena 60€
  3. miesto – odmena 30€

Výhry si bude možné prevziať v Informačnej kancelárii DUKLA DESTINATION, Sov. hrdinov 165, 089 01 Svidník.

Využitie fotografií: Účastník svojim zapojením do súťaže dáva súhlas organizátorovi využiť jeho fotografiu na svoje marketingové účely (propagačné materiály, suveníry, webová prezentácia, a pod.)

DUKLA DESTINATION, n.o. si vyhradzuje právo v prípade vyskytnutých nepredpokladaných okolností, ktoré by mohli viesť k neobjektivite súťaže, upresniť podmienky počas celého obdobia trvania súťaže „Momentky vystihujúce atmosféru mesta Svidník“.

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play