Táto udalosť už prebehla.Zatvoriť
i_5422473 (2)
10 - 31 jan

Obrázok pre primátorku

Materské Základné školy vo Svidníku kreslia, tvoria, vymýšľajú „Obrázok pre primátorku“. Aj naše deti vedia, čo by chceli skrášliť, zlepšiť, zmeniť.

Dali sme šancu deťom . Najlepšie nápady budu zrealizované ako participatívny projekt.

Súťaž je určená pre deti materských a základných škôl na území mesta Svidník v dvoch kategóriách:
1. Obrázok kolektívu žiakov
2. Obrázok žiaka

Termín konania:
Súťaž prebieha od 10.1.2019 do 31.3.2019
Vyhodnotenie súťaže v apríli 2019 v spoločenskej miestnosti Domu kultúry.

Téma obrázku:
„Obrázok pre primátorku“ ma zachytávať predstavy žiakov o zlepšení, či skrášlení ich prostredia, v ktorom
trávia najviac svojho času. Výtvarným prevedením, akokoľvek technikou žiaci predstavia svoj nápad, myšlienku,
postreh, ktorým by chceli svoje životné prostredie obohatiť, prípadne môžu poukázať aj na niečo čo sa im páči,
ale chceli by to ešte zlepšiť. Je vítaná komunikácia s viacerými spolužiakmi, učiteľmi, rodičmi, súrodencami…,
aby bol nápad užitočný pre čo najväčší počet ľudí. Tento spôsob komunikácie je aj základom pre zapojenie sa do
participatívneho rozpočtu a výtvarná súťaž je jej pilotným programom.

Uzatvorenie súťaže:
Obrázky prijíma odbor ŠKŠaM do 31.3. 2019.

Propozície: https://www.svidnik.sk/download_file_f.php?id=1073316

Viac info:

Vstupné:

Zadarmo

Fotografie:

Adresa:

Materské a Základné školy

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play