Táto udalosť už prebehla.Zatvoriť
226455532_2104388359716529_5519156842891783313_n
6 - 19 aug

Poetika farieb rodného kraja

V tomto roku si pripomíname 115. výročie narodenia a 50. výročie úmrtia národného umelca, profesora Dezidera Millyho. Pri tejto príležitosti SNM – Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku vyhlásilo rok 2021 za rok Dezidera Millyho v múzeu a pripravilo výstavu výberu z jeho celoživotnej maliarskej tvorby pod názvom Poetika farieb rodného kraja, ktorá bude sprístupnená 6. augusta 2021 vo výstavnej sieni múzea.

Výstava  potrvá do 19. septembra 2021

Pedagóg a výtvarník D. Milly je jeden z najvýznamnejších a súčasne zakladajúcich predstaviteľov výtvarného umenia Ukrajincov na Slovensku. Narodil sa 7. augusta 1906 v obci Kyjov, okres Stará Ľubovňa. Pedagogické vzdelanie získal v Gréckokatolíckom učiteľskom seminári v Prešove (1922 – 1926) a výtvarné na Vysokej škole umeleckého priemyslu v Prahe (1926 – 1933), kde študoval u profesorov Jozefa Schussera, Arnošta Hofbauera a Karla Špilara.

Po ukončení štúdia a vojenskej služby pôsobil ako učiteľ v Orlove a Prešove, a taktiež v Košiciach ako prednosta III. oddelenia Ukrajinského školského referátu pri Povereníctve školstva a osvety SNR. V roku 1946 sa presťahoval do Bratislavy, kde prednášal na oddelení kresby a maľby Slovenskej vysokej školy technickej, v Inštitúte výtvarnej výchovy pri Pedagogickej fakulte Univerzity J. A. Komenského a na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, na zakladaní ktorej sa spolupodieľal. Na VŠVU v Bratislave od 1. októbra 1949 viedol oddelenie grafiky, v školskom roku 1951/52 vykonával funkciu jej rektora a roku 1958 bol menovaný za profesora voľnej grafiky, všeobecného a krajinárskeho maliarstva. V roku 1962 mu bol udelený titul zaslúžilý umelec a v roku 1971 titul národný umelec.

  1. Milly bol členom Spolku slovenských výtvarných umelcov, Spolku umelcov a priateľov grafiky, prvým vedúcim tvorivej skupiny Život, členom Ústredného výboru Zväzu československých výtvarných umelcov a členom prezídia Ukrajinskej národnej rady Prešovska.

Popri pedagogickej činnosti sa venoval maľbe, kresbe, grafike, ilustrácii, novinovej kresbe a scénickému výtvarníctvu.

Prvú samostatnú výstavu pripravil v roku 1943 v bratislavskom Dome umenia. Okrem Slovenska boli diela umelca vystavené tiež v Česku, Poľsku, Nemecku, Francúzsku, Belgicku, Švédsku, Rakúsku, Maďarsku, Taliansku, na Kube a na Ukrajine.

Hlavným inšpiračným prameňom tvorby D. Millyho je krajina rodného kraja a život jeho ľudí počas dní pracovných, sviatočných, ale aj tragických, spôsobených nezmyselným zabíjaním v dôsledku vojnových udalostí.

Výtvarné snaženie umelca najvýstižnejšie charakterizujú diela symbolicko-melancholického charakteru s názvami Blúdiaca a Krivý jarok, obrazy s folklórnymi motívmi ukrajinského etnika na východnom Slovensku, ktorým D.Milly ako prvý privlastnil maliarsku podobu, humanisticky a protivojnovo zamerané práce s tematikou prvej vypálenej obce na Slovensku – obce Tokajík a svojské moderné krajiny z posledného tvorivého obdobia, z 2. polovice 60. rokov 20 storočia.

D.Milly zomrel vo veku 65 rokov 1. septembra 1971 v Bratislave, kde je aj pochovaný.

Viac info:

Vstupné:

Dospelí3 €

Fotografie:

Adresa:

SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry, Centrálna 258, 089 01 Svidník

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play