72254351_1459585407514914_7347030597669224448_o

Zhrnutie spoločných lekcií histórie „cez hranice“

21. februára 2020 sa v meste Zagórz (Poľsko) uskutočnilo finále súťaže pod názvom: „História o poľsko-slovenskej krajine“. Súťaž bola pripravená pre žiakov základných škôl z gminy Zagórz (Poľsko) a mesta Svidník (Slovensko) a bola súčasťou realizácie mikroprojektu „Moderné tváre pohraničnej kultúry“ spolufinancované Európskou úniou v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 – 2020. Súťaž bola vedená vedúcim partnerom, mestom Zagórz v spolupráci so slovenským projektovým partnerom – organizáciou Dukla Destination n.o..

Poľsko-slovenská súťažná porota bola v zložení: prof. Associate. dr hab. Robert Lipelt, pani Ewa Baranowska, pán Ladislav Jasik a pán Vladimír Pasnišin. 14. novembra 2019 realizovali individuálne hodnotenia 14 prác predložených v rámci súťaže.

Hodnotenie prác vo vekových kategóriách 8 – 11 a 12 – 15 rokov sa premietlo do účasti ocenených skupín na spoločnom vyučovaní dejepisu „cez hranice“  na dva jednodňové výlety v Poľsku a na Slovensku. Skupiny, ktoré vypracovali prácu, ktorá splnila požiadavky súťaže, dostali taktiež rôzne propagačné materiály.

Prvá cesta sa uskutočnila 13. februára 2020 na Slovensko. Na ceste do Svidníka, po stopách vojnových hrdinov, navštívili žiaci cerkev ochrany sv. Matky Božej v Hunkovciach a cerkev sv. Archanjela Michala v Ladomirovej, zapísanú od roku 2008 do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Oba chrámy sú súčasťou Karpatskej drevenej architektúry. Po príchode do Svidníka žiaci navštívili múzeá: Múzeum ukrajinskej kultúry SNM a Vojenské historické múzeum, kde si pozreli aj park bojovej techniky. Ich cesta potom viedla do slobodného kráľovského mesta Bardejov, kde mali možnosť vidieť mestské hradby s vežami, námestie s krásnymi farebnými domami, sochu popravcu a goticko-renesančnú radnicu, ako aj Šarišské múzeum s prírodnou expozíciou. Najvýznamnejšou pamiatkou  je popri námestí v Bardejove, ktoré je v Zozname svetového dedičstva UNESCO aj farský kostol sv. Egídia so 76 metrovou vežou, z ktorej mohli naši mladí turisti obdivovať nádhernú panorámu mesta.

Finále súťaže sa uskutočnilo v Poľsku v piatok 21. februára 2020, kde boli vystavené všetky práce prihlásené do súťaže. Na poľskej strane žiaci navštívili jeden z mála zachovaných opevnených kláštorov v Poľsku, Kláštor karmelitánov v Zagórzi, ako aj renesančný kráľovský zámok v Sanoku, v ktorom sa nachádza Historické múzeum, ktoré má jednu z najcennejších zbierok ikon na svete. V závere súťaže organizátori naplánovali aj cezhraničné športové hry a spoločné integračné hry, počas ktorých študenti poľsko-slovenských skupín na pripravených drevených letokruhoch stromu priložili vlajky s legendou týkajúcich sa konkrétnych poľských a slovenských udalostí. Takto pripravená stála legenda bola pripevnená na letokruh  a ocenené skupiny, ktoré získali prvé miesto v súťaži s názvom „Dejiny o poľsko-slovenskej krajine“ si ich vzali do svojich škôl.

Všetkým účastníkom našej súťaže by sme chceli poďakovať za ich účasť a už teraz všetkých pozývame k účasti na našich ďalších súťažiach.

Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho rozpočtu v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020.

 

 

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play