1 (8)

Drewniana cerkiew pw. św. Michała Archanioła, Príkra

Cerkiew drewniana św. Michała Archanioła w malutkiej wsi Príkra została zbudowana w roku 1777. W latach 30. XX w. przeniesiono ją z pierwotnego miejsca o kilkadziesiąt metrów wyżej. W okresie wojennym cerkiew została uszkodzona, zaś w latach 1946–47 naprawiona. W roku 1968 wpisano ją na Listę narodowych zabytków kultury.

Więcej informacji:

Zdjęcia:

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play