1 (12)

Ekspozycja kulturalno-historyczna

Na 1700 m2 powierzchni wystawienniczej muzeum prezentuje zwiedzającym zwięzłą charakterystykę przyrodniczo-klimatycznych warunków w regionie, jak również przegląd historii osadnictwa, gospodarki, samorządu oraz społecznego, narodowościowego i kulturalnego rozwoju Rusinów-Ukraińców na Słowacji, począwszy od czasów najstarszych do obecnych. W perspektywie czasowej, od neolitu po lata 80. XX w., przedstawia obszar północno-wschodniej Słowacji z naciskiem na rozwój relacji międzyetnicznych.

Więcej informacji:

Zdjęcia:

Adres

Centrálna 258, 089 01 Svidník

Zamknij
Pobierz mobilny przewodnik regionalny App Store App Store
Google Play Google Play