DSC_3068

Kultúrno-historická expozícia

Trojpodlažná výstavná plocha s rozlohou 1700 m2 návštevníkom poskytuje stručnú charakteristiku prírodno-klimatických pomerov regiónu, ako aj prehľad dejín osídlenia, hospodárstva, štátnej správy, sociálneho, národnostného a kultúrneho vývoja Rusínov-Ukrajincov Slovenska od najstarších čias až po súčasnosť. V časovom horizonte od neolitu po osemdesiate roky 20. storočia predstavuje oblasť severovýchodného Slovenska s dôrazom na vývoj interetnických vzťahov.

Jej tematické členenie je nasledovné:

  • Úvod (základné informácie o regióne, múzeu a obsahu expozície vo forme grafiky, textov a rozmerných exponátov),
  • Človek a príroda (stručná charakteristika prírodno-klimatických podmienok z hľadiska ich vplyvu na formovanie a spôsob života ľudu),
  • Po stopách predkov (náčrt historického vývoja od začiatkov osídlenia až do roku 1918),
  • Tradičná ľudová kultúra (hlavné formy zamestnania, remeslá, odev, prejavy ľudového umenia),
  • Česko-Slovenské obdobie (od roku 1918).

Otváracie hodiny:

utorok – piatok: 8.30 – 16.00 h.

sobota – nedeľa: 10.00 – 16.00 h.

Viac info:

Fotografie:

Adresa:

Centrálna 258, 089 01 Svidník

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play