1 (4)

Hvezdáreň Roztoky

Hvezdáreň Roztoky – vysunuté astronomické pracovisko Podduklianskeho osvetového strediska vo Svidníku v súčasnosti ponúka: exkurzie, prednášky, pozorovanie pre verejnosť a školy, odborné pozorovania Slnka a iných objektov, organizovanie odborných aj školských expedícií. Hvezdáreň Roztoky takisto zabezpečuje metodickú činnosť pre školy a amatérskych astronómov, organizuje okresné kolá astronomických súťaži (Vesmír očami deti a Čo vieš o hviezdach).

V rámci svojej činnosti slúži aj ako ubytovacie zariadenie.

Otváracie hodiny: denne 9.00 – 14.30 hod.

Školské expedície: pravidelne v piatok 9.00 – 15.00 hod., podľa požiadaviek

Viac info:

Fotografie:

Adresa:

090 11 Roztoky, Slovakia

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play