vychozi-obrazek

Súťaž

Podeľte sa s nami o svoj nezabudnuteľný zážitok v našom regióne a vyhrajte zaujímavé ceny!

Výzva na predloženie ponuky:Nákup osobného motorového vozidla pre organizáciu DUKLA DESTINATION n.o.

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Príloha č. 1 Výzvy – opis predmetu zákazky

Príloha č. 2 Výzvy – Návrh na plnenie kritérií

Príloha č. 3 Výzvy – Čestné vyhlásenie

Príloha č. 4 Výzvy – Návrh Kúpnej zmluvy

Viac info:

Kontaktujte nás:

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play