1 (3)

Drevený chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky, Miroľa

Drevený gréckokatolícky chrám v Miroli bol postavený na dominantnej plošine v roku 1770. Zasvätený je Ochrane Presvätej Bohorodičky. Má charakteristickú zrubovú konštrukciu a trojdielnosť vonkajšieho i vnútorného členenia. I v tomto chráme sa dodnes používa cirkevnoslovanský jazyk v bohoslužbách ako dedičstvo našich otcov siahajúce ku slovanským vierozvestcom, svätým Cyrilovi a Metodovi.

Kontakt: Š. Petrek +421 54 759 34 96

Viac info:

Fotografie:

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play