1 (2)

Múzeum ukrajinskej kultúry

Múzeum ukrajinskej kultúry vo Svidníku je národnostnou inštitúciou, ktorej poslaním je dokumentovať základné etapy kultúrno-historického, politického a sociálneho vývoja Ukrajincov Slovenska od najstarších čias po súčasnosť. Vzniklo v roku 1956 v Prešove (do r. 1993 Múzeum ukrajinskej kultúry), vo Svidníku sídli od r. 1964. Tu sa postupne rozvíjala jeho systematická zbierkotvorná, vedeckovýskumná, publikačná, metodicko-odborná a kultúrno-výchovná činnosť.

Múzeum ma tri expozície: 

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstupné do múzeí a galérií v zriaďovateľskej pôsobnosti MK SR bezplatné.

Viac info:

Fotografie:

Adresa:

Centrálna, 089 01 Svidník, Slovakia

Zatvoriť
Stiahnite si mobilného sprievodcu regiónom App Store App Store Google Play Google Play